Code 8 ()

98 phút Khoa Học
Server HD

Nếu lần đầu không xem được phim, vui lòng nhấn tổ hợp phím Ctrl+F5 hoặc thử chọn server khác. Cảm ơn! Hãy đăng nhập để tự động ẩn hết tất cả các quảng cáo!

In a world where people with "special" abilities are living in poverty, Conner Reed (Robbie Amell) is a powerful young man who is struggling to pay for his ailing mother's medical treatment. To earn money, he joins a lucrative criminal world led by Garrett (Stephen Amell), who works for a drug lord (Greg Bryk).

Hiển thị thêm
[X]
Quảng cáo