Những Lời Nói Dối Tai Hại (Phần 2) ()

Server HD

Nếu lần đầu không xem được phim, vui lòng nhấn tổ hợp phím Ctrl+F5 hoặc thử chọn server khác. Cảm ơn! Hãy đăng nhập để tự động ẩn hết tất cả các quảng cáo!

When Madeline and Celeste take new-in-town single mom Jane under their wing, none of them realize how the arrival of Jane and her inscrutable little boy will affect them all. Big Little Lies is a brilliant take on ex-husbands and second wives, schoolyard scandal, and the dangerous little lies we tell ourselves just to survive.

Hiển thị thêm
[X]
x Quảng cáo
Quảng cáo