Thần Bài: Jack Một Mắt ()

Server HD

Nếu lần đầu không xem được phim, vui lòng nhấn tổ hợp phím Ctrl+F5 hoặc thử chọn server khác. Cảm ơn! Hãy đăng nhập để tự động ẩn hết tất cả các quảng cáo!

Do Il-Chool (Park Jung-Min) has a talent for playing poker and he is the son of Jjakgwi. His father was a gambler and had one ear cut off after he was caught cheating. Il-Chool meets mysterious gambler Aekku (Ryoo Seung-Bum) and gets involved in the master gambling world.

Hiển thị thêm
[X]
x Quảng cáo
Quảng cáo