Autoplay next episode: On
    Tắt đèn
    Báo lỗi
    166.8K lượt xem

Hãy Đăng Nhập nếu bạn không muốn xem quảng cáo!

Kẻ lừa đảo du hành thời gian Rip Hunter tuyển mộ một nhóm anh hùng và nhân vật phản diện để giúp ngăn chặn tận thế có thể ảnh hưởng đến không chỉ Trái đất, mà là mọi vũ trụ.

Server HD
[X]
x Quảng cáo
Quảng cáo