Server #1

Nếu lần đầu không xem được phim, vui lòng nhấn tổ hợp phím Ctrl+F5 hoặc thử chọn server khác. Cảm ơn! Hãy đăng nhập để tự động ẩn hết tất cả các quảng cáo!

Dương Thất Lang đánh lôi đài lỡ tay đánh chết con của Phan Nhân Mỹ. Khi quân Liêu kéo quân đánh vào biên cương, Phan Nhân Mỹ đã xin làm thống soái lĩnh binh dẹp quân Liêu, Dương Nghiệp dẫn quân tiên phong. Trong trận đánh với quân Liêu, Phan Nhân Mỹ dã quyết định rút quân về thủ thành bỏ mặc Dương Nghiệp bị bao vây và phải cố thủ trong thành Lưỡng Lang. Dương Gia thất tử được lệnh mẹ đi cứu cha, trong lúc giải nguy cho cha, họ đã lần lượt anh dũng hi sinh.

Hiển thị thêm