Nữ Người Dơi (Phần 1) ()

Quốc gia: Mỹ

Server HD

Nếu lần đầu không xem được phim, vui lòng nhấn tổ hợp phím Ctrl+F5 hoặc thử chọn server khác. Cảm ơn! Hãy đăng nhập để tự động ẩn hết tất cả các quảng cáo!

Kate Kane, armed with a passion for social justice and a flair for speaking her mind, soars onto the streets of Gotham as Batwoman, an out lesbian and highly trained street fighter primed to snuff out the failing city's criminal resurgence. But don't call her a hero yet. In a city desperate for a savior, Kate must overcome her own demons before embracing the call to be Gotham's symbol of hope.

Hiển thị thêm