the day the earth stood still

Chuyên mục:
Quốc gia:
IMBd:
Năm:
Ngày Trái Đất Ngừng Quay - The Day the Earth Stood Still
  • FHD
100 phút

Ngày Trái Đất Ngừng Quay

The Day the Earth Stood StillViễn TưỏngPhim Mỹ

Ngày Trái Đất Ngừng Quay – The Day The Earth Stood StillNgày Trái Đất Ngừng Quay là một bộ phim được làm lại từ bộ phim giả tưởng kinh điển cùng tên ra mắt vào năm 1951. Bộ phim cũng có ảnh hưởng lớ...